Co nám přinese změna realitního zákona?

Na konci ledna předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová návrh zákona o realitním zprostředkování vládě a ta jej přijala. Jeho hlavním cílem je podle ministerstva zkvalitnění vztahů mezi realitními kancelářemi a klienty, stejně jakosnaha přiblížit se v tomto podnikání úrovni Evropské unie. Zákon má sice před sebou ještě dlouhou cestu schvalování, čím ale může činnost realitní kanceláře ovlivnit?

schůzka s realitním makléřemPovinné pojištění odpovědnosti makléřů a písemné smlouvy

Jednou z novinek, která nás čeká je povinné pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu, limit pojistného plnění je plánován na minimálně 1, 75 milionu korun na jednu pojistnou událost a 3,5 milionu při více událostech v jednom roce. Stejně tak nastane nutnost vyhotovení smlouvy o zprostředkování v písemné formě, i když dosud stačila jen ta ústní. Také bude mít nově realitní zprostředkovatel povinnost dokládat svým klientům doklad o pojištění, výpis z veřejného seznamu a další. 

Vysoká škola, 3 roky praxe nebo profesní zkouška

Dosud bylo povolání realitního makléře povláním volným, ke kterému stačil pouze živnostenský list. Se změnou zákona se má ale povolání makléře zařadit mezi vázané živnosti. Bude k němu nově potřeba splnit jednu ze tří podmínek. Buďto budou mít makléři vysokoškolské vzdělání z oborů právě, ekonomie, marketingu, stavebnictví a dalších, nebo vyšší odborné vzdělání či maturitu se třemi lety praxe na realitním trhu. Poslední možností je také vykonání státem uznané zkoušky a zisk osvědčení o profesní kvalifikaci.

podpis smlouvyVýhradní zprostředkování na 6 měsíců a zákaz nabízení úschovy peněz

Aktuálně se může realitní makléř s klientem dohodnout na výhradním zprostředkování na dobu neurčitou. Může tak nabízet klientovu nemovitost jako jediný na trhu bez omezení. Nový realitní zákon ale přináší změnu - omezení výhradního zprostředkování na dobu dlouhou maximálně 6 měsíců. Při porušení by pak samozřejmě hrozila makléři nebo realitní kanceláři pokuta.

Lidé často využívají i služeb úschovy peněz, mohou si vybrat z bankovní, notářské, advokání úschovy nebo úschovy u realitní kanceláře. Novinkou bude, že realitní kancelář nebude moci svou úschovu peněz klientům nabízet, ani ji po nich vyžadovat smluvně. Pokud o ni sám klient požádá, mohou vyhovět, ale nijak ji vnucovat nesmí.